Skip to content

Contabilitate financiara

Obiectivul principal al societatii noastre este furnizarea serviciilor financiar-contabile conform standardelor nationale si internationale.
Intocmirea evidentei contabile, sintetica si analitica, prin inregistrarea in ordine cronologica a documentelor
• Elaborarea balantei de verificare lunara si a balantelor analitice
• Evidenta analitica a clientilor si a  furnizorilor
• Evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii
• Intocmirea jurnalelor contabile prevazute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare
• Evidenta global-valorica, si intocmirea balantei analitice a stocurilor
• Intocmirea si depunerea declaratiilor lunare, trimestriale si anuale privind impozitele si taxele datorate
• Intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale
• Analiza si reglare fisei sintetice
• Consiliere in intocmirea documentelor contabile primare
• Informarea lunara a conducerii societatii, despre rezultatele financiar-contabile
• Intocmirea de rapoarte tip solicitate suplimentar de conducerea societatii

Salarizare

Servicii de salarizare
• Elaborarea statului de salarii,  calculul salariilor si a contributiilor aferente pe baza contractelor de munca si a pontajelor primite de la Client
• Calculul sporurilor si adausurilor la salariul de baza: ore suplimentare, spor de noapte, conditii grele, etc.
• Calculul concediilor de odihna si al concediilor medicale
• Calculul retinerilor si popririlor salariale
• Intocmirea fluturasilor de salarii cu asigurarea confidentialitatii
• Intocmirea ordinelor de plata pentru taxele salariale
• Intocmirea declaratiei unice 112 si transmiterea acesteia
• Intocmirea fiselor fiscale pentru salariatii societatii
• Consultanta privind fiscalitatea si contributiile sociale
• Furnizarea de informari legislative in domeniul salarizarii

Administrarea personalului

•  Intocmirea  contractelor individuale de munca , a actelor aditionale si declararea in revisal conform HG500/2011
• Consultanta in intocmirea dosarului de personal
• Intocmirea adeverintelor de vechime
• Intocmirea adeverintelor solicitate de salariatii societatii
• Suport in intocmirea fiselor de post pentru salariati
• Elaborarea procedurilor si politicilor interne in domeniul resurselor umane
• Asistenta la elaborarea Regulamentului de Ordine Interioara

Consultanta fiscala

Va oferim servicii de consultanta fiscala care acopera toate aspectele cu impact fiscal asupra activitatii unei societati. O buna planificare a impozitelor si taxelor va permite sa va coordonati activitatea cat mai avantajos.
• oferim consultanta in materie de impozit pe profit, impozit pe venit, taxa pe valoarea adaugata
•  consultanta privind organizarea contabilitatii financiare si de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare
•  instruirea personalului cu privire la intocmirea corecta a documentelor primare si circuitul acestora in cadrul societatii
•  identificarea politicilor contabile si fiscale cele mai avantajoase pentru societate
• asistenta societatii cu ocazia controalelor fiscale si relatia cu institutiile publice in domeniu
• asistenta la infiintarea companiei, prin acordarea de consultanta in ceea ce priveste alegerea celei mai bune optiuni din punct de vedere fiscal si contabil
• informari periodice privind schimbarile legislatiei fiscale ce pot avea impact asupra activitatii

Servicii juridice

Va stam la dispozitie pentru intocmirea documentelor necesare precum si pentru depunerea acestora la Registrul Comertului pentru:
•  infiintari de societati comerciale , filiale, sucursale, puncte de lucru
•  asistenta si consultanta juridica in materie de infiintare sau modificare societati comerciale
•  schimbari de denumire de firma
•  cesiune de parti sociale
•  numirea sau revocarea unui administrator in cadrul unei firme
•  majorare/ diminuare de capital social
•  schimbare de sediu social al unei firme
•  modificari ale obiectului de activitate principal si/sau secundare
•  obtinerea de certificate constatatoare
•  redactarea de acte constitutive, acte aditionale, contracte de cesiune, contracte de comodat, precum si orice alte modificari ale actelor constitutive ale unei societati comerciale